10/01/2006

autumn moon

autumn moon
in my dark brown eyes
gazing so pretty--
~
©2006 kai croft

5 comments:

Anonymous said...

Very nice, Kai.:)

samuru999 said...

Lovely little poem Kai!

Don Iannone said...

Lovely!

Pat Paulk said...

Good one Kai!!

Poetry by Kai said...

thanks